György Ligeti

Sonatine

Titel
Sonatine
Untertitel
Category
Solowerk
Klavier
Entstehung
1950
Verlag